Rules and information

 1. Jõusaali sisekorraeeskirjad on kohustuslikud kõigile jõusaali külastajatele. Eeskirjade mittetäitmise korral on õigus OG Klubi OÜ personalil paluda külastajal jõusaalist lahkuda.
 2. Jõusaali ja külastajate turvalisuse tagamiseks on jõusaalis videovalve.
 3. Jõusaali kasutamine on tasuline. Klient saab soetada pääsme jõusaali personalilt või OG Gym kodulehelt vastavalt hinnakirjale.
 4. Jõusaali pääse on isikustatud ning kuulub kasutamisele ainult pääsmele märgitud isikule.
  1. Juhul kui klient annab enda pääsme kasutada võõrale isikule, on OG Klubi OÜ l õigus pääse tühistada.
 5. Jõusaali läbipääsusüsteemist tohib korra läbi minna üks (1) inimene.
  1. Juhul kui sisenetakse läbipääsusüsteemist läbi mitmekesi, on õigus OG Klubi OÜ’l eeskirja rikkunud kliendi pääse tühistada.
 6. Jõusaalis treenimiseks on kohustuslik kanda vahetus/sisejalanõusid.
 7. Jõusaali inventari ja ruume tuleb kasutada heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt. Inventari süülisel rikkumisel (tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu) on kahjutekitajal kohustus tekkinud kahju täies ulatuses kinni maksta.
 8. Jõusaali inventari territooriumilt väljaviimine on keelatud.
 9. OG Klubi OÜ ei vastuta jõusaali külastajate väärisesemete eest.
 10. Jõusaal külastades, palun järgi ja täida üldlevinud sanitaar-, ohutus- ja tuleohutusnõudeid.
 11.  Jõusaali tohib ainult kaasa võtta purunemiskindlaid vee- ja toidunõusid.
 12. Jõusaali kasutajad peavad olema veendunud, et nende tervislik seisund võimaldab treenida ning treeningvaheneid kasutada. OG Klubi OÜ ei vastuta kliendi tervise eest.
 13. OG Klubi OÜ ei vastuta tekkinud vigastuste või terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid, kui see ei ole tingitud OG Klubi OÜ tegevusest või tegevusetusest.
 14.  Jõusaalis võivad personaaltreeneri teenust osutada ainult selleks OG Klubi OÜ poolt volitatud isikud.
 15. Jõusaalis on keelatud järgnevad tegevused:
  1. Suitsetamine
  1. Narkootiliste ainete tarbimine
  1. Viibimine jõusaali territooriumil narko- ja/või alkoholijoobes
  1. Juuste värvimine
  1. Riiete ja rõivaste pesemine
  1. Määrdunud ja mittesobivate  rõivaste ja jalanõude kandmine
  1. Viibida jõusaalis ilma jalanõudeta
  1. Tahtlikult segada või häirida teisi jõusaali liikmeid ja/või personali
  1. Külastajatel siseneda vastassugupoole riietus- ja pesuruumidesse.
 16. Kui jõusaali klient kasutab OG Gym poolt pakutavat tabalukku, tuleb see peale kasutamist tagastada koos võtmega ettenähtud kohta.
 17.  Jõusaalis on lubatud iseseisev treening alates 14. eluaastast. Nooremad isikud võivad treenida koos vanema või eestkostjaga.